Сјећање није довољно

Прво сабрање удружења потомака и поштовалаца српских жртава ратова у XX вијеку

03-05. октобар 2014.
Национални парк Koзaрa, Хотел Монумент, Република Српска

 

Ради организованог заједничког деловања, координације и умрежавања у циљу успостављања националне вертикале културе неговања колективног и индивидуалног сећања на српске жртве ратова 20. века, удружења грађана, невладине организације, кровне организације, појединци, потомци и поштоваоци доле потписани, закључују:

 

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ И ЗАЈЕДНИЧКОМ ДЕЛОВАЊУ НА ПРОЈЕКТИМА ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ПОД ЗАЈЕДНИЧКИМ НАЗИВОМ "САБРАЊЕ"

 

I

Потписници Протокола уређују Сабрање по следећим принципима:

- Потписивањем Протокола не доводи се у питање самостално деловање Потписника, у складу са њиховим статутима, програмима и плановима;

- Потписивање Протокола не производи материјално-финансијске обавезе за Потписника;

- Члан Сабрања постаје се потписом Протокола учесника Првог Сабрања. Остали заинтересовани могу постати чланови Сабрања писаном изјавом Координационом телу о прихватању Протокола, о чему се најкасније у року 30 дана Потписнице изјашњавају електронским путем. За чланство у Сабрању потребно је позитивно изјашњење најмање 2/3 Потписника;

- Иступање из Сабрања врши се електронским или писаним обавештењем Потписнице о иступању;

- За реализацију договорених заједничких активности у складу са овим Протоколом Сабрање бира Координационо тело од три члана;

- Координационо тело бира се на годишњем скупу Сабрања, на период од годину дана, уз могућност поновног избора. Уколико се из било којих разлога не одржи годишњи скуп Сабрања или се на датом скупу из било ког разлога не донесе одлука о избору чланова Координационог тела, чланови овог тела изабрани на последњем Сабрању настављају да врше функцију до избора нових чланова тог тела;

- Чланови Координационог тела нити било која од Потписница не могу иступати у јавности нити давати изјаве и преузимати обавезе у име Сабрања;

- Потписнице могу Координационом телу упутити предлоге програма и активности заједничког деловања, које ће обрађене од стране овог тела бити упућене на изјашњавање Потписницима. Изјашњавањем надполовичне већине Потписница о прихватању предлога, исти ће се уврстити у годишњи програм деловања;

- Одлуке и рад Сабрања објављују се члановима и јавности путем интернет странице www.sabranje.com;

- Сабрање има свој знак и логотип, који Потписнице могу користити у сврху промовисања Сабрања;

- Измене и допуне Протокола врше се на годишњем скупу Сабрања.

 

II

У циљу координисаног рада и ширења мреже сарадника на заједничком пројекту, заједничког деловања на српском културном простору и ширења истине о српској историји, потписнице Протокола су сагласне да ће у међусобној сарадњи:

1. Обезбедити програм за формирање базе података/именика, представника удружења и невладиних организација, професионалаца и ентузијаста који ће непосредно радити на спровођењу Протокола;

2. За Потписнице које покажу интерес, дефинисати место чувања докумената, фотографија, изјава сведока и другог материјала везаног за страдање Срба, укључујући и резервне локације чувања скенираног материјала, а све ради формирања заједничког регистра-архива. Сабрање ће омогућити електронски приступ Потписницама-учесницама у формирању архива;

3. Израдити списак-регистар српских стратишта 20. века, стања њихових спомен обележја, као и календар страдања;

4. По позиву Музеја геноцида из Београда, а у складу са програмом рада, методологијом и софтверским захтевима које постави, Потписнице ће приступити изради спискова српских жртава 20. века;

5. Дефинисати календар свих значајних датума Потписница (парастоси, скупови и сл.) и објавити на интернет страници Сабрања;

6. Потписнице ће дефинисати један датум обележавања догађаја који ће се сматрати централним (Дан сећања) на коме ће остале Потписнице обезбедити присуство свог представника;

7. На начин и у складу са могућностима и програмом потписнице или више њих, шириће истину о страдању Срба у 20 веку (израда интернет странице, друштвене мреже, презентације, организација трибина и предавања, изложбених поставки, публиковање књига и монографија и другог материјала и сл.);

8. Потписнице ће међусобно размењивати информације и сазнања о конкурсима државних органа и организација, невладиних организација и фондова за финансирање пројеката из области рада Потписница;

9. Дефинисање пројекта којима поједине Потписнице заједнички учествују на конкурсима за њихово финансирање;

10. Међусобна подршка Потписницама у њиховом наступу према државним органима и организацијама пред којима се решавају питања по њиховом захтеву (именовање улица, школа, образовног програма /екскурзије, уређење споменика и сл./), као и медијским наступима Потписница;

11. Подстицај ученика, студената, постдипломаца за израду радова образовног и научног карактера са темом из области страдања Срба у 20. веку;

12. Могућност коришћења професионалних услуга према понуди достављеној Сабрању, уколико је под повољнијим условима од понуда које имају Потписнице;

13. Чување ћириличног писма његовом употребом на документима, актима и презентацијама Потписнице;

14. Сарадња са локалним парохијама и епархијом којој припада Потписница;

15. Једном годишње одржавати скуп Сабрања на коме се дефинишу и усвајају конкретни зајдничке активности за наредни годишњи период;

16. Реализовати и друге активности у складу са процењеним и детектованим потребама свих Потписница, а у складу са овим Протоколом.

 

III

Овај Протокол ступа на снагу даном његовог закључења.

 

Потписници:

1. Прихваћено 14. октобар 2014. - Бошко Стоисављевић, УНА - Гаравице, Бихаћ

2. Божица Рајлић Живковић, Удружење жена жртава рата Републике Српске

3. Стево Гламочанин, Потомци жртава стратишта Дракулић-Шарговац-Мотике (по овлаштењу потписује Недељко Митровић)

4. Мр. сц. Мира Јовановић Ратковић, политолог, Бања Лука - Цирих

5. Душан Ј. Басташић, УГ Јадовно 1941, Бања Лука

6. Милорад Милошевић, УГ Јадовно 1941, Београд

7. Прихваћено 17. октобар 2014. - Недељко Митровић, Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Р. Српске, Бања Лука

8. Милош Стојановић, Удружење потомака и поштовалаца цивилних жртава рата од 1941. до 1945. године, Велико Паланчиште

9. Прихваћено 28. октобар 2014. - Радован Обрадовић, Савез удружења потомака ратника Србије 1912-1920.

10. Прихваћено 14. октобар 2014. - Гордана Достанић, Огњена Марија Ливањска, Београд

11. Драган Гвозденовић, Потомци жртава Садиловачке цркве 1942. (по овлаштењу потписује Душан Ј. Басташић)

12. Прихваћено 28. октобар 2014. - Маринко Ђурић, Удружење страдалих на Косову и Метохији 1998-2000.

13. Миленко Јахура, СНД Пребиловци, Београд

14. Прихваћено 13. октобар 2014. - Милан Басташић, Завичајно удружење Билогора, Београд

15. Начелно - Слободан Јаковљевић, Удружење "Против Заборава", Вуковар

16. Хаџи Бранко Никитовић, Милошевићи, Подриње

17. Прихваћено 28. октобар 2014. - Драгана Ђукић, Удружење породица несталих и погинулих лица "Суза", Београд

18. Прихваћено 15. октобар 2014. - Горан Челар - Српски Народни Форум, Вуковар

19. Ђакон Младен Ковачевић, Теслић

20. Алекса Касаповић (члан одбора црквене општине Теслић)

21. Југослав Кипријановић, Београд

22. Зорана Кипријановић, Београд

 

Напомене:

1. Ријеч „Начелно“ испред назива организације-потписнице, подразумева начелну сагласност представника организације на Сабрању, за чију се коначну сагласност чека одлука надлежног тела организације. Потпис ће се сматрати пуноважним након достављања обавештења и/или одлуке да је надлежни орган Потписнице прихватио Протокол. Обавештење и/или одлука доставља се Координационом одбору електронским путем.

2. Потписнице су изабрале Координациони одбор Сабрања у саставу: Гордана Достанић, Душан Ј. Басташић, Миленко Јахура.

3. Умјесто свештеника Драгана Вукотића, потписник Протокола испред потомака жртава Милошевићи, Подриње је Хаџи Бранко Никитовић

 

На Козари, 05. октобра 2014.

Прво сабрање удружења потомака и поштовалаца српских жртава ратова у XX вијеку

Удружење грађана Јадовно 1941. и Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила РС, организује Прво сабрање удружења потомака и поштовалаца српских жртава ратова у XX вијеку под називом "Сјећање није довољно". Сабрање ће се одржати 03-05. октобра 2014. на Козари, у хотелу Монумент.

Страдање нашег народа у XX вијеку, представља снажну категорију нашег националног идентитета и јединствену спону у процесу широког дијапазона националних интеграција. Усвајање тог страдања у трајно памћење нашег народа, представља не само дужан однос према нашим прецима него и одговоран однос према будућим покољењима у функцији превенције геноцида.

Култура сјећања на претке представља значајан дио, како колективног, тако и идентитета сваког појединца. Однос српског народа према жртвама ратова из двадесетог вијека представља важну спону националног и културног јединства, чији потенцијал до сада на жалост није довољно искориштен.

Удружења, која окупљају ентузијасте, национално одговорне појединце у ванинституционалном, невладином сектору, својим дјеловањем дају специфичну тежину успостављања адекватног односа према прошлости.

Имајући у виду непостојање организованијег дјеловања на српском културном простору, како у земљи тако и у иностранству, намеће се потреба умрежавања и координисаног дјеловања удружења у овој области, што сматрамо суштински важним за очување српског идентитета.

Стремећи том циљу, на легендарној Козари, мјесту страдалничке прошлости српског народа, организује се Прво сабрање удружења потомака и поштовалаца српских жртава ратова у 20. вијеку.

Планирано је учествовање представника двадесет најзначајнијих организација и појединаца из Србије, Српске и Хрватске, који се баве очувањем сјећања на српске жртве ратова двадесетог вијека.

Током три дана, планира се представљање организација и усвајање Протокола о сарадњи а биће одржана и предавања из области историјске науке, културе сјећања и меморијализације.

Свечано отварање сабрања биће у суботу 04. октобра 2014, у 09:30 часова.

Позивамо све наше пријатеље, сараднике и све друге зантересоване да нам се придруже у суботу на Козари.

 

У Бањој Луци, 24. септембра 2014.

 

Предсједник организационог одбора
Др Душан Ј. Басташић

Контакт

Др Душан Ј. Басташић
Email: udruzenje@jadovno.com
Тел: +387 65 511 130

„СЈЕЋАЊЕ НИЈЕ ДОВОЉНО“

Прво сабрање удружења потомака и поштовалаца
српских жртава ратова XX вијека
03-05. октобар 2014.
Национални парк Koзaрa, Хотел Монумент, Република Српска

Организатори:


Удружење потомака и поштовалаца жртава комплекса логора смрти НДХ, Госпић-Јадовно-Паг 1941.


Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске

Добротвори Сабрања:
Министарство културе и информисања Владе Републике Србије
Министарство просвјете и културе Владе Републике Српске
Град Приједор

Медијски покровитељи Сабрања:
РТРС и СРНА

Партнер Сабрања:
Хотел Монумент, Козара

 

Програм Сабрања

Петак 03. октобар 2014. - Конференцијска сала
Окупљање и регистрација учесника сабрања до 17:00 часова


Радни дио:
17:00 - Уводно обраћање иницијатора и организатора Сабрања
17:30 - Здравка Карлица, Организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила регије Приједор
17:50 - Бошко Стоисављевић, УНА - Гаравице, Бихаћ
18:10 - Божица Рајлић Живковић, Удружење жена жртава рата - Бања Лука
18:30 - Пауза 20 мин.
18:50 - Рајко Миљевић, Удружење породица, потомака и поштовалаца жртава усташког терора 1941 – 1945. за бригу о спомен комплексу Бијели Поток
19:10 - Душан Вукота, Градско удружење логораша Другог свјетског рата, Бања Лука
19:30 - Стево Гламочанин, Потомци жртава стратишта Дракулић
19:50 - Завршетак радног дијела

Напомена:
Предвиђена су излагања представника 6 организација у трајању од 15 минута и дискусија у трајању од 5 минута након сваког излагања.


20:00 - Вечера
20:45 - Пројекција документарног филма: "Спокој краја" са темом страдања Срба у Подрињу марта 1942. Продуценти филма: Милан Никодијевић и Зоран Дебељак, сценарио и режија: Милан Никодијевић.


Субота 04. октобар 2014. - Конференцијска сала
Окупљање узваника и гостију до 09:15 часова
09:30 - Свечано отварање сабрања - Поздравна обраћања
10:30 - Пауза, интервјуи, изјаве, медији - 30 мин.


Предавање:
11:00 - "Зашто баш ја - Преживјели као свједоци историје", Мр. сц. Мира Јовановић Ратковић, историчар из Бања Луке
11:45 - Пауза 15 мин


Излагања представника организација учесница:
12:00 - Душан Ј. Басташић, УГ Јадовно 1941, Бања Лука-Београд
12:20 - Недељко Митровић, Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Р. Српске, Бања Лука
12:40 - Милош Стојановић, Удружење потомака и поштовалаца цивилних жртава рата од 1941. до 1945. године, Велико Паланчиште
13:00 - Радован Обрадовић, Савез удружења потомака ратника Србије 1912-1920.
13:20 - Гордана Достанић, Огњена Марија Ливањска, Београд
13:40 - Драган Гвозденовић, Потомци жртава Садиловачке цркве 1942.
14:00 - Маринко Ђурић, Удружење страдалих на Косову и Метохији 1998-2000.

Напомена:
Предвиђена су излагања представника 7 организација у трајању од 15 минута и дискусија у трајању од 5 минута након сваког излагања.


14:30 - Ручак
15:15 - 16:45 Обилазак музеја Козара и споменичког комплекса


17:00 - Миленко Јахура, СНД Пребиловци, Београд
17:20 - Саво Штрбац, ДИЦ Веритас, Београд
17:40 - Милан Басташић, Завичајно удружење Билогора, Београд
18:00 - Бранислав Дукић, Савез логораша РС, Бања Лука
18:20 - Пауза 20 мин.
18:40 - Слободан Јаковљевић, Удружење "Против Заборава", Вуковар
19:00 - Драган Вукотић, Милошевићи, Подриње
19:20 - Драгана Ђукић, Удружење породица несталих и погинулих лица "Суза", Београд

Напомена:
Предвиђена су излагања представника 7 организација у трајању од 15 минута и дискусија у трајању од 5 минута након сваког излагања.


20:00 - Вечера
21:00 – Пројекција документарног филма: "Ходочашће Јадовинско". Режисер: Мира Лолић Мочевић, продукција РТРС. Трајање 30 минута.


Недјеља 05. октобар 2014. - Конференцијска сала

Радни дио:
09:00 - Пленарни дио - први дио
10:30 - Пауза 30 мин.
11:00 - Пленарни дио - други дио
12:30 - Пауза 30 мин.
13:00 - Читање и усвајање Протокола о сарадњи чланица Сабрања
14:00 - Завршна ријеч организатора на крају Сабрања (10 минута)
14:30 - Ручак
16:00 – Крај сабрања


Програм у PDF формату
(погодан за штампање)

Локација